Tıpta tüberküloz olarak adlandırılan verem hastalığının Türkiye’de en yaygın olduğu yerin Marmara Bölgesi, özellikle de İstanbul olduğu ortaya çıktı.

Türk Toraks Derneği, 64. Verem Propaganda ve Eğitim Haftası kapsamında, tüberküloz hastalığının Türkiye’deki durumunu ortaya koyan bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye’de 2009 yılı itibariyle 17 bin 402 kayıtlı verem hastası olduğu belirtildi. Ülkemizde veremle savaşın başarılı bir şekilde devam ettirildiği, dispanserlerinin, bu başarıda en önemli rolü üstlendiği belirtildi. Raporda, dünyada her yıl bir önceki yıldan daha fazla verem hastası görüldüğü, 2009 yılında

 

dünyada ortaya çıkan 9,4 milyon tüberküloz hastasının 5,8 milyonunun kayıtlı ve tedavi alan hasta olduğu, 3,6 milyon hastanın ise kaydı olmadığı için tedavi edilemediği de bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tahminleri ile 2009 yılında Türkiye’de olgu bulma oranı yüzde 77 olduğu belirtilerek, bu oranın, DSÖ tarafından 2005 yılında hedeflenen yüzde 70 oranından yüksek olduğu vurgulanan raporda, tahmin edilen hastaların yüzde 23’ünün de kayıtlı olmadığı ifade edildi. Raporda, Türkiye’de tedavi başarı oranının, 2008 yılında kayda alınan bulaşıcılığı olan hastalarda yüzde 92, tedavi görmüş hastalarda yüzde 75 olduğuna dikkat çekildi. Raporda, verem savaşı dispanserlerine kayıtlı tüberküloz hastalarının toplam sayısının 2005’te 20 bin 535, 2006’da 20 bin 526, 2007’de 19 bin 694, 2008’de 18 bin 452 ve 2009’da 17 bin 402 olduğu aktarıldı.

Verem savaşındaki bu başarıda, verem savaşı dispanserleri başta olmak üzere Türkiye’deki sağlık altyapısının, yetişmiş sağlık personelinin rolü olduğu ifade edilen raporda, bu konudaSağlık Bakanlığı’nın rolünün tayin edici olduğu bildirildi. Raporda, “Ülkemizde Marmara Bölgesi, özellikle de İstanbul, tüberküloz hastalığının en yaygın olduğu yerdir. İlde verem savaşının geliştirilmesi, özellikle verem savaşı çalışanlarının sayıca artırılmaları ve motivasyonlarının sağlanması gereklidir.” şeklinde tespitlere yer verildi.

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir