Şifalı otlar hemen her gün her yerde karşımıza çıkar. Şifalı ot dağıtanlar, şifalı otları satanlar.. Peki nedir bunlar? Neden bu insanlar şifalı otları bu kadar överler? Ve Şifalı otlar neden şifalıdır? Neden ilaçlarda kullanılırlar? Bu yazıda bu soruların cevapları ve şifalı otlarla ilgili bazı diğer bilgileri bulabilirsiniz.

Şifalı Otların, çeşitli hastalıklarda ilaç olarak kullanımları iki temele dayanır. Bunlardan biri, bazı vitaminlerden zengin olmalarıdır. Özellikle yeşil yaprak ve sürgünler, C vitamini, B2 vitamini, folik asit ve A vitaminin ön öğesi karotence zengindir. Bildiğimiz gibi, C vitamininin yetersizliği skorbüt hastalığı, B2 vitamini yetersizliği dudak kenarlarında yaralar, folik asit yetersizliği kansızlık, A vitamini yetersizliği deri ve organları saran koruyucu epitel dokunun bozulmasına neden olur. Ayrıca bu vitaminler yetersiz olduğunda vücudun direnci azalır. C vitamini, kan yapıcı demirin ve folik asidin vücutta yararlılığını arttırdığından kansızlıkla ilgilidir.

Şifalı Otlar genellikle, halsizliğe, kansızlığa, cilt yaralarına, karaciğer, mide ve barsak bozukluklarına, şişmanlığa karşı önerilmektedir. Halk arasında bu tür inanışların oluşmasında vitamin yetersizlikleri rol oynamış olabilir. Kışın çok uzun ve çetin geçtiği ülkemizde, ulaşım hizmetlerinin yetersiz olduğu dönemlerde, C vitamininin iyi kaynakları olan taze sebze ve meyveyi her yörede, her zaman bulabilmek olanaksızdı. Yine süt hayvanı olarak koyun ve keçinin kullanıldığı yörelerde, B2 vitaminin iyi kaynağı olan süt ve yoğurdu kış günlerinde yeterince sağlamak güçtü. Aynı şekilde, A vitamini gereksinmemizin çoğunu karşıladığımız yeşil ve sarı sebzeleri her yerde özellikle kış aylarında bulmak olanaksızdı. Bu nedenlerden dolayı kış sonunda bu vitaminlerin yetersizliklerinin görülmesi kaçınılmazdı. İlkbaharda, bu vitaminlerin yetersizliklerini gidererek sağlığın olumlu yönde etkilenmesinde yabani otların yararları olmuştur. Bu gözlemler, otların bir ilaç olarak düşünülmesini gelenekleştirmiş olabilir.
Şifalı Otların ilaç olarak kullanımlarının ikinci dayanağı içerdikleri ilaç ham maddelerinden alkaloidler, esanslar ve benzeri moleküllerdir. İlaç endüstrisinin gelişmediği dönemlerde, çeşitli bitkiler çeşitli hastalıkların tedavisinde belirli şekillerde hazırlanarak kullanılmıştır.

Günümüzde, şifalı otların benzeri olan yeşil ve sarı sebzeleri, taze meyveleri her mevsimde ve her yörede, özellikle kentlerde bulabilmekteyiz. Aynı şekilde taze süt ve yoğurt, mevsimlik olmaktan çıkmıştır. Günümüzde, yeterli ve dengeli beslenme programı uygulandığında vitaminler de yeterince her mevsimde alınabilmektedir. Ancak, halkın deneyimi ile zararsız olduğu bilinen şifalı otlar parasız sağlandığında, beslenmenin maliyetini düşürür. Bunun yanında, sırf üstün yararı olduğu düşünülerek benzeri sebzeden daha çok pahalıya bu bitkilerin satın alınması anlamsızdır.

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir