Proloterapi, iyileşmeyi uyaran, bir enjeksiyon tekniğidir. Sorunlu ligament, tendon, eklemlere çeşitli irritant maddeler enjekte edilir. Hackett, kitabının 3. baskısının ön sözünde proloterapiyi, fibroblastları ve osteblastları uyararak tendon ve ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerinde güçlenme sağlayan bir metod olarak tanımlamıştır.

 

 

TARİH ve İLK ÖNCÜLER

Pomeroy, Prolotherapinin tarihi üzerine araştırma yapıp bir kitap yazmıştır. (History and Basic Principles of Prolotherapy/Sclerotherapy:Local and referred pain, somatic and neurologycal, AOAS yayınları, Dallas,Texas,1979

Fizik tedavi hekimleri ve osteopatlar tarafından 50 yıldan fazla bir zamandır kullanılan bir metod olduğundan bahsetmiştir. Prolotherapy kelimesi ilk olarak Hackett, tarafından, 1950 de kullanılmıştır.

Proloterapiyi güçsüz ve yetersiz yapılarda hücre oluşumu ve rejenerasyon olarak tanımlamıştır. 1930 larda, Hackett, Gedney D.O., David Shuman D.O, ligamentlere enjeksiyon yapmaya başladılar.

Bunların çalışmaları, sonra gelenlere ışık tuttu. Hackett, zamanının çoğunu, bu metodun geliştirilmesine ayırdı. Araştırmalar yaptı, yayınladı, hatta 1956 da ilk proloterapi kitabını yayınladı.

Diğer yandan Dr. Gustav Hemwall, proloterapi üzerinde çalışan önemlidir hekimdir. Proloterapi eğitimleri ve diğer mesteklaşlarına öğretilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Hackett’ın çalışmalarını yayınladığı tarihten önceki hekimler, Hackett, Gedney, Schultz, ve Shuman ın çalışmalarını takip ederek kendilerini geliştiriyorlardı. Adı geçen öncüler tarafından binlerce hastaya tedavi uygulanmış ve başarı sağlanmıştır. Hasta ve hekimler tarafından benimsenerek genişlemeye devam etmektedir.

1956 da Hackett’ın yayınladığı kitaba kadar elde temel kaynak olacak herhangi bir text book yoktu.

Proloterapi bir textbooktan öğrenilecek bir metod değildir. Pratik uygulamalar, kurslar, work shoplar ile usta çırak ilişkisi tarzında öğrenilebilecek bir metoddur. Genellikle Üniversite eğitimi içinde yer almaz. Mezuniyet sonrası eğitim programı, seminer ve kurslar olarak düzenlenmektedir.

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir