Proloterapi: Hipertonik dextroz, fenol, gliserin, düşük konsantrasyonlarda lidokain, cod liver oil gibi irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır.

Hastaya uzun bir öykü ve muayene sürecinden sonra, tanı konulmaktadır ve sorunlu alana, proliferatif madde enjeksiyonları yapılmaktadır.

Hastalığın ağırlığına, kronikleşmesine, hastanın tamir mekanizmasının yeterliliğine bağlı olmakla birlikte, genellikle uygulamanın üçüncü haftasından sonra klinik düzelme ve semptomların kaybolduğu gözlenmektedir.

 

 

Eklem aralığının daraldığı, diz protezi önerilen vakaların radyolojik takiplerinde kıkırdak dokusunun yeniden tamir olduğu ve eklem hareket açısının arttığı, radyolojik düzelme saptandığı bildirilmektedir.

Bilindiği gibi hiçbir yöntemin, tek başına yeterli olmadığı durumlar ve klinik tablolarla her hekim sık sık karşılaşmaktadır.

Refleks tedavileri genellikle dokudaki enformasyon ve fonksiyon bozukluğu aşamasında başarılı olabilirken, eklemde ve organda başlayan dejeneretif değişikliklerde pek başarılı olamamakta veya başarı çok zaman almaktadır.

Ancak Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda başarılı olmaktadır.

 

Bilindiği gibi hiçbir yöntemin, tek başına yeterli olmadığı durumlar ve klinik tablolarla her hekim sık sık karşılaşmaktadır.

Refleks tedavileri genellikle dokudaki enformasyon ve fonksiyon bozukluğu aşamasında başarılı olabilirken, eklemde ve organda başlayan dejeneretif değişikliklerde pek başarılı olamamakta veya başarı çok zaman almaktadır.

Ancak Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda başarılı olmaktadır.

Bu görüşlerimiz www.pubmed.com de yayınlanan bilimsel çalışmalara ve klinik uygulamalarımıza dayanmaktadır. Pubmed e girdiğimizde proloterapi hakkında önemli çalışmaların yapıldığı görülecektir.

 

Prolotherapy injections, saline injections, and exercises for chronic  Spine (Phila Pa 1976). 2004 Jan 1;29(1):9-16; discussion 16. Prolotherapy injections, saline injections, and exercises for chronic low-back pain: a randomized  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14699269

Google’dan alınma – 2/2012

A systematic review of prolotherapy for chronic musculoskeletal pain. OBJECTIVE: Prolotherapy, an injection-based treatment of chronic musculoskeletal pain, has grown in popularity and has received significant recent attention. www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16162983

Google’dan alınma – 2/2012

Long-term effects of dextrose prolotherapy for anterior cruciate  CONTEXT: Use of dextrose prolotherapyProlotherapy is defined as injection that causes growth of normal cells or tissue. OBJECTIVE: Determine the 1 and 3  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12776476

Google’dan alınma – 2/2012

Prolotherapy injections for chronic low-back pain. Apr 18, 2007  BACKGROUND: Prolotherapy involves repeated injections of irritant solutions to strengthen lumbosacral ligaments and reduce some types of  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443537

Google’dan alınma – 2/2012

The efficacy of prolotherapy for lateral epicondylosis: a pilot study. OBJECTIVES: To assess whether prolotherapy, an injection-based therapy, improves elbow pain, grip strength, and extension strength in patients with lateral  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469566

Google’dan alınma – 2/2012

Randomized prospective double-blind placebo-controlled study of  CONTEXT: Use of prolotherapy (injection of growth factors or growth factor stimulators). OBJECTIVE: Determine the effects of dextrose prolotherapy on knee  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10710805

Google’dan alınma – 2/2012

Efficacy of dextrose prolotherapy in elite male kicking-sport athletes  OBJECTIVE: To determine the efficacy of simple dextrose prolotherapy in elite kicking-sport athletes with chronic groin pain from osteitis pubis and/or adductor  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15827920

Google’dan alınma – 2/2012

Intraligamentous injection of sclerosing solutions (prolotherapy) for  Spine J. 2005 May-Jun;5(3):310-28. Intraligamentous injection of sclerosing solutions (prolotherapy) for spinal pain: a critical review of the literature. Dagenais S  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15863087

Google’dan alınma – 2/2012

Side effects and adverse events related to intraligamentous injection  SETTING: Postal survey of practitioners of prolotherapy for back and neck pain in  PARTICIPANTS: A sample of prolotherapy practitioners from 2 professional  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16813776

Google’dan alınma – 2/2012

Critical review of prolotherapy for osteoarthritis, low back pain, and  The current scientific literature relevant to the use of prolotherapy for osteoarthritis, low back pain, and other musculoskeletal conditions was reviewed and  www.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15100629

Google’dan alınma – 2/2012

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir