· 1843′ te Koller topikal kokainin etkisinden ve tedavi edici imkanlarından söz etmiş,

· 1890 da C.L. Schleich %0.1′ lik kokain solusyonu ile infiltrasyon anestezisi uygulayarak ilk cerrahi müdehaleyi yapmış ve.

· 1903 ‘te Cathelin ilk caudal epidural enjeksiyonunu kokain ile gerçekleştirmiş ve……

· 1905’te Einhow novocain’i keşfetmiştir……

· 1906 da G.Spiers rejyonal novocain infiltrasyonu ile yaraların daha hızlı ve düzgün iyileştiğini belirtmiş ve…..

· 1925’te R.Leriche, novocain ile ilk ggln. Stellatum blokajını denemiş, ve……

· 1926 ‘da Ferdinand Huneke bir İ.V. novocain uygulamasında. İstemeden damar dışına taşmış ve hastanın kronik migreninin iyileştiğini izlemiş, daha sonra 1940’da bacaktaki kaşıntılı bir osteomyelit sikatrisine uyguladığı procain enjeksiyonu sonucu hastanın uzun süreli omuz ağrılarının ortadan kalktığını saptamıştır.

1940 yılında F.Huneke tarafından Alman orijinli olarak ortaya atılan ”Nöral Terapi” tekniği özellikle kronik ağrıları ortadan kaldırmak için bir seri lokal anestezi enjeksiyon tekniği olarak doğmuştur.Bir regülasyon tedavi yöntemi olan Neural Terapi ( N.T), tamamlayıcı tıbbın en önemli öğelerinden biridir.Günümüzde nöral terapi akut ve kronik ağrılı hastalıklarda, organların disfonksyonlarında, allerjik reaksiyon ve hastalıklarında, pre – post operatif problemlerde, jinekolojik , ürolojik ve hormonal disfonksyonlarda, diş – çene – yüz kompleksindeki intra ve ekstra oral lezyonlarda çok önemlidir. N.T. otonomik ganglionlara, periferik sinirlere, sikatrislere, glandlara ve tetik noktalarına lokal anestezi uygulayarak fonksyon düzenleyici, sistem dengeleyici, ve ağrı giderici bir teknik olarak batı ülkelerinde uzun yıllardan beri uygulanmaktadır.

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir