Hacamat (Akupunktur Sempozyumu)

Dr.Cemalettin EKMEKCİOĞLU HACAMAT (Hijama = Islak Kupa Tedavisi) Hacamat; ilgili bölgelere uygun büyüklükteki kupaların vakumlanarak bir süre bekletildikten sonra, yüzeysel insizyonlar yapılmasını ve takiben; oluşan bu mikro kesilerin üzerinin tekrar kupalarla kapatılarak vakumlanması ve açığa çıkan kanın beden dışına alınması işlemidir. Tedavinin başarılı olabilmesi için kan alınacak noktaların ve bölgelerin doğru seçilmesi önemlidir. Akupunktur; hem […]

Akupunkturun Felsefesi

Batı düşüncesi olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirir. Çin düşüncesine göre ise, çeşitli olgular bir bütünlüğün parçasıdır ve birbirleriyle ilişki içindedir. Düşünce temelindeki bu farklılıklar, tıbbi uygulamada da kendini gösterir. Batı tıbbı analitiktir; derin nedensel bağlantılara girer, ayrıntılı sınıflamalar yapar. Çin tıbbında ise, semptomlar ve bulgular hep birlikte değerlendirilerek toparlanır ve bir bütüne varılmaya çalışılır. Çin […]

BİLİMSEL VERİLERİN IŞIĞINDA AKUPUNKTUR VE FİZİKSEL TIP İLE REHABİLİTASYON

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak tehlikelidir? KONFİÇYÜS Çin?de binlerce yıllık bir geçmişi olan akupunktur, batı dünyasında son yıllarda giderek artan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Sadece kronik ağrı konusunda değil, diğer tıp alanlarında da ciddi bilimsel araştırmalarla desteklenen bir yer edinmeye başlamıştır. Ülkemizde, her konuda olduğu gibi doğudan gelene bir direnç mevcut olduğundan, ancak […]