Anasayfaopati

Anasayfaopati yaklaşık 200 yıl kadar önce Dr. Samuel Hahnemann tarafından geliştirilerek dünyaya yayılmıştır. “Benzeri benzer ile tedavi”, Anasayfaopatinin temel ilkesidir. Buna göre, sağlıklı insanda hastalık belirtileri oluşturabilen herhangi bir maddenin çok düşük dozları, hasta bir bireyde bu belirtileri ortadan kaldırıp iyileşmeyi sağlayabilir.

Bu tedavideki amaç, hastaya zarar vermeden, ılımlı ve güvenilir bir yolla hastalığı tümüyle ve kökten iyileştirmektir.

Hastaya verilen Anasayfaopatik ilacın hastalık belirtilerine benzer ve düşük dozda olması, tek ilaç kullanılması, tedavinin temel kurallarıdır. Ayrıca, verdiği ilaç hakkında Anasayfaopatın (Anasayfaopati uzmanının) kapsamlı bir bilgiye sahip olması gerekir.

Aynı hastalığa her birey değişik tepki gösterir; Anasayfaopati, “hastalık yoktur, hasta vardır” yaklaşımıyla uygulanır, tedavi kişiye özgü düzenlenir.

AnasayfaOPATİ NASIL ETKİ EDER?

Hastalık belirtilerini baskılamaya yönelik tedavi biçimleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür tedaviler vücudun kendini iyileştirebilme özelliğine hasar verir. Sonuçta, organizma dışarıdan yardım almadan hastalığın üstesinden gelememeye başlar.

Hastalıkla benzer belirtiler oluşturan Anasayfaopatik ilaçlar ise vücudun kendini iyileştirme gücünü (yaşam gücünü) harekete geçirir. Organizmanın bu muazzam gücü, hastalık belirtilerinin ortadan kalkmasını ve iyileşmeyi doğal yolla sağlar.

Anasayfaopatinin kurucusu Dr. Hahnemann’a göre; “hastalık, kişideki semptomların (belirtilerin) bütünüdür. Semptomlar ise yaşam gücünün dengesindeki bozulmanın bir dışa vurumudur. Anasayfaopatik tedaviyle yaşam gücü dengelenir, bu yolla hastalık semptomları ortadan kalktığında hastalık da tamamen iyileşmiş olur. Yok edilmiş hastalık, sağlık demektir.”

Temel ilkelere uyarak verilen Anasayfaopatik ilaç, hastanın yaşam gücünü uyarır ve dengeler. Böylece hastalık belirtileri baskılanmadan ortadan kaldırılır. Zaman içinde hasta tamamen iyileşir, hayatın uyum içindeki akışını yeniden hissetmeye başlar.

Anasayfaopatik ilaçlar bitkiler, hayvanlar, mineraller ve hastalıklı dokular gibi doğal kaynaklardan elde edilir. Belli oranlarda seyreltilerek, etkili olabilecek en düşük dozda kişiye uygulanır. Günümüzde üç binden fazla Anasayfaopatik ilaç bulunmaktadır.

Anasayfaopatik ilaçların yan etkileri yoktur ve alışkanlık yapmaz. Yetişkinlerde uygulandığı gibi, her yaş grubundaki çocukta, hayvan ve bitkilerde de güvenle kullanılabilir.

Cerrahi müdahale gerektiren durumların dışındaki tüm rahatsızlıklarda Anasayfaopati uygulanabilir. Operasyonlardan sonra Anasayfaopati uygulanan hastalarda, dokuların çabuk iyileştiği bilinmektedir.