Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Oktay, “beyaz gömlek” hipertansiyonunun, kişilerin evde yapılan ölçümlerde normal kan basıncı değerine sahipken, doktor muayene odasında ölçülen kan basınçlarının ısrarla yüksek çıkması anlamında kullanıldığını belirtti.

“Beyaz gömlek” hipertansiyonunun toplumun yüzde 15’inde görüldüğünü belirten Oktay, hipertansiyon tanısı konulan her 3 kişiden 1’inin aslında bu kategori içinde bulunduğuna işaret etti.

 

 

 

Bu durumun getirdiği kalp-damar hastalıkları riskinin, gerçek hipertansiyon kadar olmasa da normal tansiyonlu kişilerden daha fazla olduğunu ifade eden Oktay, “Beyaz gömlek hipertansiyonunun tanısı, şüphe üzerine evde yapılacak güvenilir, ardışık kan basıncı ölçümleri veya 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümleri ile konulabilir” dedi.

Son yıllarda anlaşılan ve giderek önem kazanan diğer bir kavramın da “maskeli” hipertansiyon olduğunu kaydeden Oktay, şunları aktardı:

MASKELİ HİPERTANSİYON
“Göreceli olarak daha az bilinen ve karşılaşılan bu durum, beyaz gömlek hipertansiyonunun tam karşıtıdır. Maskeli hipertansiyonda kişilerin doktor muayene odasında yapılan kan basıncı ölçümleri normal bulunurken, evde yapılan veya 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümleri yüksek çıkmaktadır. Bu durum toplumun genelinin yüzde 15 kadarında görülür. Doktor muayene odasında kan basıncı normal bulunan 7-8 kişiden birinin bu kategoriye girebileceği bilinmektedir. Her ne kadar maskeli hipertansiyonun zama

Oktay, hipertansiyonun doğru tanısında hekimin muayene odasında yapacağı kan basıncı ölçümlerinden çok evde yapılacak güvenilir ve yinelenen kan basıncı ölçümlerinin ve 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümlerinin büyük önemi ve katkısı bulunduğunu belirtti.

Ahmet Oktay, toplumun yüzde 15’inde “beyaz gömlek” veya “maskeli” hipertansiyon görüldüğünü belirterek, hipertansiyon tanısı konulurken dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

n içinde devamlılık gösteren bir durum olup olmadığı pek açık değilse de izlem çalışmaları maskeli hipertansiyonun da kalp-damar hastalıkları riskini artırdığını düşündürmektedir.”

 

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir