Türk Nefroloji Derneği’ nin yaptığı bir çalışma, Türkiye’de kronik böbrek hastalığı ile ilgili farkındalığın düşük olduğunu ortaya çıkardı.
Derneğin tarama yaptığı 6 bin 500 kişiden sadece 1.4’ü kendisinde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu beyan ederken, araştırma sonucunda yüzde 13.3’ünde kronik böbrek hastalığı tespit edildi. Ankette bireylerin yüzde 20’sinde hipertansiyon tespit edildi.

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir