Bitki İlaç Etkileşim
Sarımsak Warfarin Kanama, INR artışı
(Garlic) Klorpropamid Hipoglisemi
Mabedağacı Warfarin Kanama
(G.biloba) Asprin Kanama
Tiazid diüretik Kan basıncı artışı
Trazodan Sedasyon artışı
Ginseng Warfarin INR azalması
Fenelzin İnsomnia, baş ağrısı, ürkeklik, mani
Kava Alprazolam Sedasyon
Sarı kantaron Amitriptilin Plazma yoğunluğunda azalma
(St John’s wort) Siklosporin Plazma yoğunluğunda azalma
Digoksin Plazma yoğunluğunda azalma
İndinavir Plazma yoğunluğunda azalma
Nefazodon Santral seratonin artış belirtileri
Oral kontraseptif Menstrüel kanama değişiklikleri
Paroksetin Santral seratonin artış belirtileri
Fenprokomon Plazma yoğunluğunda azalma
Sertralin Santral seratonin artış belirtileri
Teofilin Plazma yoğunluğunda azalma
Warfarin INR azalması

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir